top of page
In the studio

"De schilderkunst van Joke Derycke definiëren zou kunnen klinken als 'complexe composities realiseren in olieverf op linnen, die tegelijk schatplichtig zijn aan het historisch cultureel erfgoed en aan de nieuwe, hedendaagse media, en dit met inzet van de collagetechniek'. Derycke sampelt. Niet alle onderdelen worden volledig geschilderd: delen ervan spreken voldoende voor het geheel, gebonden door een welgekozen kleurpalet." JO COUCKE

  “De werken van Joke Derycke kunnen schilderkunstige collages worden genoemd. Ze barsten van de elementen en symbolen, wat ervoor zorgt dat het oog van de kijker nooit naar een en dezelfde plek wordt teruggebracht. Vlaams landschap is net als de rest van haar oeuvre een werk om langzaam en overdacht te contempleren.

In haar schilderijen is duidelijk de invloed van de maatschappelijke digitalisering te zien. Het fragmentarische, collageachtige geheel met een flinke snuif surrealisme zit daarenboven vol verwijzingen naar de kunst- en cultuurgeschiedenis. Zo werkt ze bijvoorbeeld met anamorfoses: het zodanig vervormen van bepaalde voorwerpen op tweedimensionaal vlak dat ze enkel vanuit een bepaald standpunt of perspectief in hun oorspronkelijke vorm kunnen gepercipieerd worden. Een ‘trucje’ dat we ook terugvinden in De ambassadeurs van Hans Holbein de Jonge. Ook wat betreft de thema’s die ze aansnijdt, kunnen we hetzelfde beweren.

 

Derycke onderscheidt zich van haar collega’s die dit genrepad bewandelen door haar techniek: ze toont aanzienlijk meer aandacht voor waarneming, niet enkel qua vorm, maar ook qua schilderkundige uitvoering, wat het werk versterkt.” WOUTER VERBEKE Theartcouch.be

 

° 1991  

EDUCATION
 

Bachelor in de Beeldende Kunsten (afdeling schilderkunst)                                   2011-2012

Master in de Beeldende Kunsten (afdeling schilderkunst)                                      2012-2013

Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASKA), Antwerpen

PRIZES

 

Final selection of canvascollection, groupexhibition in Bozar, Brussels                 2010

Royal Academy Antwerp, Startersprize, Antwerp                                                     2011

Royal Academy Antwerp, Startersprize, Antwerp                                                     2012

Labo #4 Price with the  project “space to breathe/ademruimte”, Antwerp           2013

Painting Competition Gaverprijs, second prize, Waregem                                      2015

bottom of page